Назва виша Профіль Openness Rank
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти 29613
2 Сумський державний університет перейти 28407
3 Київський національний університет Тараса Шевченка перейти 26457
4 Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти 24899
5 Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди перейти 20826
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти 19651
7 Національний університет Києво-Могилянська академія перейти 18194
8 Львівський національний медичний університет перейти 17330
9 Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти 16907
10 Львівський державний університет фізичної культури перейти 16493
11 Тернопільський національний економічний університет перейти 16170
12 Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти 15779
13 Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти 15421
14 Вінницький національний технічний університет перейти 14333
15 Одеський національний політехнічний університет перейти 13465
16 Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти 12594
17 Київський національний торговельно економічний університет перейти 12480
18 Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти 12411
19 Львівський національний університет Івана Франка перейти 12348
20 Національний медичний університет О О Богомольця перейти 11745
21 Житомирський державний технологiчний університет перейти 11738
22 Ужгородський національний університет перейти 11401
23 Харківський національний університет радіоелектроніки перейти 10191
24 Одеський державний екологічний університет перейти 9808
25 Національний університет біоресурсів і природокористування України перейти 9752
26 Харківський національний економічний університет перейти 8195
27 Національний авіаційний університет перейти 7991
28 Національний університет "Одеська юридична академія" перейти 7794
29 Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти 7726
30 Дніпропетровська медична академія перейти 7685
31 Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова перейти 7512
32 Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти 7338
33 Національний університет харчових технологій перейти 7176
34 Університет КРОК перейти 7175
35 Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова перейти 6902
36 Чернігівський національний технологічний університет перейти 6655
37 Київський університет Бориса Грінченка перейти 6645
38 Національний університет фізичного виховання І спорту України перейти 6363
39 Одеський національний економічний університет перейти 6285
40 Національний університет водного господарства та природокористування перейти 6226
41 Харківський національний медичний університет перейти 6208
42 Національний університет Львівська політехніка перейти 5933
43 Житомирський державний університет І. Франка перейти 5911
44 Тернопільський національний педагогічний університет перейти 5819
45 Університет державної фіскальної служби України перейти 5781
46 Національний фармацевтичний університет перейти 5761
47 Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти 5738
48 Національна металургійна академія України перейти 5732
49 Одеська національна академія харчових технологій перейти 5534
50 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти 5501
51 Харківська медична академія післядипломної освіти перейти 5424
52 Сумський національний аграрний університет перейти 5423
53 Національний гірничий університет перейти 5370
54 Уманський національний університет садівництва перейти 5008
55 Український державний хіміко-технологічний університет перейти 4963
56 Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка перейти 4957
57 Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти 4843
58 Харківський університет Повітряних сил І. Кожедуба перейти 4838
59 Східноукраїнський національний університет В Даля перейти 4666
60 Запорізький національний університет перейти 4657
61 Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти 4631
62 Харківський національний університет внутрішніх справ перейти 4615
63 Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди перейти 4612
64 Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти 4531
65 Житомирський національний агроекологічний університет перейти 4470
66 Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти 4361
67 Українська державна академія залізничного транспорту перейти 4336
68 Чорноморський національний університет Петра Могили перейти 4278
69 Національний університет цивільного захисту України перейти 4249
70 Національна академія внутрішніх справ перейти 4183
71 Донецький національний університет перейти 4164
72 Українська медична стоматологічна академія перейти 4090
73 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності перейти 4076
74 Подільський державний аграрно-технічний університет перейти 4042
75 Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти 4022
76 Тернопільський державний медичний університет перейти 3956
77 Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти 3775
78 Харківська державна академія культури перейти 3768
79 Запорізький національний технічний університет перейти 3757
80 Університет менеджменту освіти перейти 3729
81 Львівський державний університет внутрішніх справ перейти 3727
82 Кіровоградський національний технічний університет перейти 3573
83 Хмельницький нацiональний унiверситет перейти 3523
84 Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського перейти 3484
85 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти 3482
86 Таврійський державний агротехнологічний університет перейти 3429
87 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького перейти 3413
88 Буковинський державний медичний університет перейти 3359
89 Луганський національний університет Тараса Шевченка перейти 3326
90 Полтавська державна аграрна академія перейти 3264
91 Миколаївський національний аграрний університет перейти 3252
92 Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти 3252
93 Національний лісотехнічний університет України перейти 3206
94 Донецький національний технічний університет перейти 3201
95 Українська інженерно педагогічна академія перейти 3112
96 Національний університет кораблебудування адмірала Макарова перейти 3093
97 Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка перейти 3063
98 Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти 3012
99 Київський національний університет культури і мистецтв перейти 2957
100 Білоцерківський національний аграрний університет перейти 2855
101 Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти 2843
102 Національна академія статистики, обліку та аудиту перейти 2843
103 Національний університет Острозька академія перейти 2842
104 Ніжинський державний університет М. Гоголя перейти 2822
105 Маріупольський державний університет перейти 2721
106 Полтавський національний педагогічний університет перейти 2711
107 Університет банківської справи Національного банку України перейти 2704
108 Вінницький державний педагогічний університет перейти 2682
109 Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти 2645
110 Криворізький державний педагогічний університет перейти 2537
111 Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти 2522
112 Донбаська державна машинобудівна академія перейти 2482
113 Приазовський державний технічний університет перейти 2462
114 Одеська національна морська академія перейти 2462
115 Київський національний університет будівництва і архітектури перейти 2456
116 Харківський державний університет харчування та торгівлі перейти 2314
117 Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти 2288
118 Харківський національний університет будівництва та архітектури перейти 2180
119 Криворізький національний університет перейти 2167
120 Академія муніципального управління перейти 2061
121 Чернівецький торговельно-економічний інститут перейти 2042
122 Хмельницький університет управління та права перейти 1866
123 Вінницький торговельно-економічний інститут перейти 1860
124 Київський національний лінгвістичний університет перейти 1853
125 Запорiзька державна iнженерна академiя перейти 1694
126 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв перейти 1661
127 Донецький юридичний інститут МВС України перейти 1660
128 Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти 1636
129 Рівненський державний гуманітарний університет перейти 1636
130 Херсонський національний технічний університет перейти 1532
131 Херсонський державний унiверситет перейти 1434
132 Національна академія Національної гвардії України перейти 1423
133 Херсонський державний аграрний університет перейти 1415
134 Київський кооперативний інститут бізнесу і права перейти 1274
135 Мукачівський державний університет перейти 1254
136 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перейти 1235
137 Народна українська академія перейти 1234
138 Одеська національна академія зв'язку О.С. Попова перейти 1164
139 Бердянський державний педагогічний університет перейти 1152
140 Чернігівській національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка перейти 1149
141 Буковинський університет перейти 1144
142 Міжнародний гуманітарний університет перейти 1125
143 Український Католицький Університет перейти 940
144 Івано Франківський національний медичний університет перейти 912
145 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти 884
146 Луганський державний університет внутрішніх справ Е.О. Дідоренка перейти 836
147 Державний університет інфраструктури та технологій перейти 815
148 Українська академія друкарства перейти 787
149 Донецький національний медичний університет М. Горького перейти 688
150 Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти 688
151 Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти 671
152 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової перейти 665
153 Європейський університет перейти 638
154 Луганський національний аграрний університет перейти 590
155 Львівська комерційна академія перейти 542
156 Університет митної справи та фінансів перейти 536
157 Дніпровський державний технічний університет перейти 525
158 Полтавський університет економіки і торгівлі перейти 523
159 Донецький національний університет економіки і торгівлі М. Туган Барановського перейти 470
160 Ізмаїльський державний гуманітарний університет перейти 424
161 Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури перейти 396
162 Миколаївський національний університет В.О. Сухомлинського перейти 395
163 Харківський регіональний інститут державного управління перейти 377
164 Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти 362
165 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II перейти 348
166 Таврійський національний університет В.І. Вернадського перейти 214
167 Донецький державний університет управління перейти 190
168 Київський університет права перейти 190
169 Київський медичний університет УАНМ перейти 161
170 Міжнародний науково-технічний університет перейти 148
171 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій перейти 135
172 Державний університет телекомунікацій перейти 133
173 Житомирський військовий інститут С.П. Корольова Національного авіаційного університету перейти 133
174 Херсонська державна морська академія перейти 126
175 Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти 101
176 Інститут нейрохірургії А.П. Ромоданова АМН України перейти 100
177 Одеський національний морський університет перейти 99
178 Київський міжнародний університет перейти 92
179 Чернівецький національний університет Ю. Федьковича перейти 88
180 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія перейти 76
181 Луганський державний медичний університет перейти 63
182 Харківський економіко-правовий університет перейти 52
183 Міжнародний університет бізнесу і права перейти 36
184 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука перейти 31
185 Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради перейти 29
186 Дніпропетровська консерваторія ім М. Глінки перейти 27
187 Запорізький державний медичний університет перейти 12
188 Міжнародний університет фінансів перейти 11
189 Київський інститут бізнесу та технологій перейти 10
190 Луцький національний технічний університет перейти 10
191 Вінницький національний аграрний університет перейти 9
192 Національна академія управління перейти 8
193 Житомирський інститут медсестринства перейти 7

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"